Cán Bộ Đại Sứ Quán

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại  Venezuela
Quinta El Cigarral, 6ta Avenida, Entre 8va Y 9na Transversal
Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela
Tel: +58 212 635 7402
E-Mail: embavive@yahoo.com.vn, caracas@mofa.gov.vn
Web: www.vietnamembassy-venezuela.org​
DANH SÁCH CÁN BỘ :
1/ Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền ĐÀO THÀNH CHUNG
    Phu nhân HÀ THỊ NGỌC HÀ
2/ Bí thư thứ Nhất HOÀNG TUẤN ANH
3/ Bí thư thứ Ba DƯƠNG MINH TUẤN
4/ Tùy viên Ngoại giao PHẠM QUỐC NAM
5/ Nhân viên LÊ MINH TUẤN
*Đường dây nóng bảo hộ công dân:
Bí thư thứ Ba DƯƠNG MINH TUẤN +58 424 189 7619

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên
error: Content is protected !!