Liên Hệ

​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại  Venezuela
9NA Transversal, Entre 6TA Y 7MA Avenidas, Quinta Las Mercedes,
Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela
Tel: +58 212 6357402
Fax: +58 212 2647324
E-Mail: embavive@yahoo.com.vn, caracas@mofa.gov.vn
Web: www.vietnamembassy-venezuela.org​

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên
error: Content is protected !!